رزومه

برخی از مشتریان ما :

 

انتشارات رزمندگان

دانشگاه امام حسین

نشر دانشگاهی

نسل نواندیش

واله

قلم چی

آیندگان

مدرسان شریف

گاج

دیبا گران تهران

جامعه مهندسان مشاور ایران

امکان

انتشارات جنگل

نشر محمد

نشر پیروزان

فرزانگان

گل واژه

خانه زیست شناسی

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

شهرداری تهران

و ...

 

خدمات

مجله

طراحی

تراکت

لیتوگرافی

نمونه کارها

آخرین موارد چاپی

کتاب انقلاب اسلامی ایران منتشر شد.

مشاهده

کتاب گنجینه گویش های ایرانی (استان کرمانشاه) منتشر شد.

مشاهده

کتاب فیزیک آماری منتشر شد.

مشاهده

کتاب مهندسی مدیریت در فرهنگ علوی منتشر شد.

مشاهده

طراحی و بهینه سازی : نقطه عطف